Privacyverklaring (NL)

In deze privacy verklaring kunt u lezen hoe wij als Pradium omgaan met uw persoonlijke gegevens.

WELKE GEGEVENS WORDEN DOOR ONS VASTGELEGD?

U VERKOOPT UW WONING

Wanneer u ons als makelaar inschakelt bij de verkoop van uw woning, dan legt ons makelaarskantoor de volgende gegevens vast:

 • uw naam, adres, kopie ID bewijs en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • de reden van verkoop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
 • de datum van aanmelding van het woning en de periode dat het woning te koop staat of heeft gestaan
 • de omschrijving en kenmerken van het woning zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde
 • beeldmateriaal zoals foto’s en video’s van het woning.
 • de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht
 • wanneer het woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum
 • overige informatie die u aan ons verstrekt

U BENT OP ZOEK NAAR EEN ANDERE WONING

Wanneer u ons als makelaarskantoor inschakelt bij de aankoop van een woning of een bezichtiging doet bij een woning, dan kan ons makelaarskantoor de volgende gegevens vastleggen:

 • uw naam, adres, kopie ID bewijs en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • het zoekprofiel waarin uw wensen omtrent een woning zijn opgenomen
 • gegevens over uw huidige woning zoals de koopprijs de reden van koop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
 • uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
 • wanneer u een woning heeft gekocht: de transactiegegevens zoals de koopprijs en de transactiedatum
 • overige informatie die u aan ons verstrekt


U KOOPT EEN WONING VAN IEMAND DIE GEBRUIK MAAKT VAN ONS MAKELAARSKANTOOR.

 • Wanneer u een woning heeft gekocht en de verkoper heeft zich laten bijstaan door ons makelaarskantoor, dan kan ons makelaarskantoor de volgende gegevens vastleggen:
 • uw naam, adres, kopie ID bewijs en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • gegevens over het woning die u heeft gekocht zoals het adres, kenmerken van het woning , de koopprijs en de transactiedatum
 • de reden van koop
 • uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
 • gegevens over uw oude woning zoals de koopprijs
 • overige informatie die u aan ons verstrekt

WAAR GEBRUIKT ONS MAKELAARSKANTOOR DEZE GEGEVENS VOOR?


U verkoopt uw woning of u bent op zoek naar een andere woning

Ons makelaarskantoor gebruikt uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u ons heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

 • om uw woning bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op de website van ons makelaarskantoor of in verkoopbrochures
 • om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (uw woning wordt alleen als referentiepand gebruikt)
 • voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat ons makelaarskantoor de dienstverlening kan verbeteren
 • voor het toezenden van informatie over producten en diensten van ons makelaarskantoor; als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met ons.

U bent op zoek naar een andere woning

Wanneer u ons makelaarskantoor inschakelt bij de aankoop van een woning of een bezichtiging doet bij een woning. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

 • om informatie toe te sturen omtrent andere woningen
 • om het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
 • voor het opstellen van formele documenten; Koopakte, koopovereenkomst, (OTD) Opdracht tot dienstverlening of Taxatierapport

U koopt een woning van iemand die gebruik maakt van de dienstverlening van ons makelaarskantoor.

Ons makelaarskantoor gebruikt uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koopovereenkomst toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

 • voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht
 • voor het informeren en doorsturen van uw gegevens en/of de koopovereenkomst naar de notaris en/of de hypotheekadviseur en/of de hypotheekbank en/of de taxateur en/of de bouwkundige
 • voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
 • voor het opstellen van formele documenten; Koopakte, koopovereenkomst, (OTD) Opdracht tot dienstverlening of Taxatierapport

BEVEILIGING EN BEWAARTERMIJN

Ons makelaarskantoor zal ervoor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke en fiscale verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING

Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens te richten aan ons makelaarskantoor onder vermelding van uw naam en adres. Ons makelaarskantoor zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal ons makelaarskantoor de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Kunt u zich niet vinden in onze beslissing, dan bestaat er de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

VRAGEN?

Pradium neemt uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons makelaarskantoor.